Senarai Customer 2011

31 Disember 2011

JANUARI 
02 / 01 / 2011 - RINA 
03 / 01 / 2011 - MIRA [IPK] 
05 / 01 / 2011 - KAK SHAH 
07 / 01 / 2011 - HASMALIZA 
08 / 01 / 2011 - KAK AIDA
10 / 01 / 2011 - JAMILAH 
11 / 01 / 2011 - YANA [ANAK BUKIT] 
13 / 01 / 2011 - KAK HANILI 
13 / 01 / 2011 - KAK TINA [WISMA D.A] 
13 / 01 / 2011 - SITI SHAHIDA 
13 / 01 / 2011 - KAK ZUNITA 
14 / 01 / 2011 - FARAH 
15 / 01 / 2011 - AIMI 
15 / 01 / 2011 - KAK SUE [TMN HARAPAN] 
16 / 01 / 2011 - JAMILAH 
17 / 01 / 2011 - KAK TIE 
21 / 01 / 2011 - YATI 
22 / 01 / 2011 - FARAH 
22 / 01 / 2011 - ZUL [BILLION] 
25 / 01 / 2011 - HUSNA 
27 / 01 / 2011 - MAZIDAH 
27 / 01 / 2011 - IEZYAN 
28 / 01 / 2011 - WANI [ANAK BUKIT] 
28 / 01 / 2011 - NURUL [STADIUM] 
28 / 01 / 2011 - K. K KALSOM [MC D] 
28 / 01 / 2011 - NURUL [GURUN] 
29 / 01 / 2011 - SHUHAILA 
30 / 01 / 2011 - MUNIR 
30 / 01 / 2011 - KAK TIE 
31 / 01 / 2011 - MUNIR 
31 / 01 / 2011 - PPK LUBUK BATU

FEBRUARI 
01 / 02 / 2011 - MAZIDAH 
02 / 02 / 2011 - HANANI 
03 / 02 / 2011 - SHIRA[KOLA] 
03 / 02 / 2011 - HARZUIN 
03 / 02 / 2011 - KAK YANG 
03 / 02 / 2011 - HAFIZ 
04 / 02 / 2011 - ASMA [T. CDRAWASIH] 
04 / 02 / 2011 - FARIZA 
04 / 02 / 2011 - HARZUIN 
04 / 02 / 2011 - NISA 
04 / 02 / 2011 - AIMI 
04 / 02 / 2011 - SHAMSUHAIDA 
04 / 02 / 2011 - SHIDA ADAM 
05 / 02 / 2011 - YATI 
05 / 02 / 2011 - FARAH 
05 / 02 / 2011 - ANA [ANAK BUKIT] 
05 / 02 / 2011 - KAK SUE 
05 / 02 / 2011 - KAK ZARINA 
06 / 02 / 2011 - MUNIRAH 
09 / 02 / 2011 - ABG AM 
10 / 02 / 2011 - KAK HANILI 
11 / 02 / 2011 - MUNIRAH 
12 / 02 / 2011 - KAK HANILI 
14 / 02 / 2011 - JENIFER 
17 / 02 / 2011 - IZYAN 
17 / 02 / 2011 - MUNIR 
20 / 02 / 2011 - ITHRI [JLN GANGSA] 
25 / 02 / 2011 - JAMILAH 
26 / 02 / 2011 - AINI 
26 / 02 / 2011 - HASNAH [LRG 6] 
28 / 02 / 2011 - YUSANIZA [TMN MARINA]

MAC
01 / 03 / 2011 - MUNIR
01 / 03 / 2011 - SYIKIN [TAJAR]
02 / 03 / 2011 - ADY
02 / 03 / 2011 - FEEZA
03 / 03 / 2011 - AISHAH
07 / 03 / 2011 - ZARA
07 / 03 / 2011 - MUNIR
08 / 03 / 2011 - MUNIR
09 / 03 / 2011 - EINA
09 / 03 / 2011 - KAK LONG [KL]
10 / 03 / 2011 - NATRAH
10 / 03 / 2011 - UMI [KANGAR]
14 / 03 / 2011 - K.ZARINA
15 / 03 / 2011 - FAZILAH
16 / 03 / 2011 - KAK SHIDA
19 / 03 / 2011 - SUZANA [TMN WIRA]
20 / 03 / 2011 - NURUL [K.SUNGAI]
21 / 03 / 2011 - WANI [PKNK]
23 / 03 / 2011 - MAS
23 / 03 / 2011 - KAK AYU
24 / 03 / 2011 - MUNIR
25 / 03 / 2011 - FARAH
26 / 03 / 2011 - MUNIR
26 / 03 / 2011 - OWN
27 / 03 / 2011 - K.KIS
27 / 03 / 2011 - NANI
27 / 03 / 2011 - AIMI
29 / 03 / 2011 - MUNIR
29 / 03 / 2011 - NOMEY
30 / 03 / 2011 - KAK TIE

APRIL
01 / 04 / 2011 - SYIKIN TAJAR
01 / 04 / 2011 - MUNIR
02 / 04 / 2011 - ADY
02 / 04 / 2011 - FEEZA
03 / 04 / 2011 - AISHAH
07 / 04 / 2011 - ZARA
07 / 04 / 2011 - MUNIR
08 / 04 / 2011 - MUNIR
09 / 04 / 2011 - EINA
10 / 04 / 2011 - UMI
10 / 04 / 2011 - NATRAH
14 / 04 / 2011 - K.ZARINA
15 / 04 / 2011 - FAZILAH
16 / 04 / 2011 - K.SHIDA
19 / 04 / 2011 - SUZANA (T.WIRA)
20 / 04 / 2011 - NURUL (K.SG)
21 / 04 / 2011 - WANI PKNK
23 / 04 / 2011 - MAS
23 / 04 / 2011 - K.AYU
24 / 04 / 2011 - MUNIR
25 / 04 / 2011 - FARAH
26 / 04 / 2011 - MUNIR
26 / 04 / 2011 - OWN
27 / 04 / 2011 - K.KIS
27 / 04 / 2011 - NANI
29 / 04 / 2011 - MUNIR
29 / 04 / 2011 - NOMEY
30 / 04 / 2011 - KAK TI

MEI
01 / 05 / 2011 - KAK MASLINA
04 / 05 / 2011 - KAK SANIAH
05 / 05 / 2011 - OWN
05 / 05 / 2011 - SUE [TMN. WIRA]
05 / 05 / 2011 - KAK SANIAH
06 / 05 / 2011 - IMA [TESCO]
08 / 05 / 2011 - AIMI
08 / 05 / 2011 - KAK KIS
08 / 05 / 2011 - ZATY
08 / 05 / 2011 - SUE [T.WIRA]
08 / 05 / 2011 - ALIN [T.MRGONG JAYA]
10 / 05 / 2011 - HANIM
10 / 05 / 2011 - SUZANA [T.WIRA]
10 / 05 / 2011 - SARA [BT 6]
10 / 05 / 2011 - IRA KL [LRG MENTERI]
13 / 05 / 2011 - AZIDA
13 / 05 / 2011 - NUR
13 / 05 / 2011 - HANITA
13 / 05 / 2011 - K.ZARINA
17 / 05 / 2011 - MUNIR
17 / 05 / 2011 - KAK SUE
20 / 05 / 2011 - ANA [T.RAKYAT]
23 / 05 / 2011 - ATIKAH [K.BATAS]
25 / 05 / 2011 - K. HANILI
25 / 05 / 2011 - K.HAS NIE
26 / 05 / 2011 - SUE [T.WIRA]
26 / 05 / 2011 - ADHA
27 / 05 / 2011 - FATIHAH [T.L. BARAT]
27 / 05 / 2011 - ZAIM [JITRA]
27 / 05 / 2011 - IKA
27 / 05 / 2011 - FARAH
28 / 05 / 2011 - FARA MIRA
28 / 05 / 2011 - ARLINA
28 / 05 / 2011 - NURAS
28 / 05 / 2011 - AIMI
28 / 05 / 2011 - AWEEN
28 / 05 / 2011 - NIZA
29 / 05 / 2011 - EMY [JLN LANGGAR]
29 / 05 / 2011 - ANITA [T.SETIA]
30 / 05 / 2011 - MIZAH
30 / 05 / 2011 - K.SANIAH


JUN
02 / 06 / 2011 - EMIEYRA
02 / 06 / 2011 - MUNIR
03 / 06 / 2011 - ASRI
03 / 05 / 2011 - SHIMA

03 / 06 / 2011 - INTAN [P.SENA]
03 / 06 / 2011 - ZAIM
03 / 06 / 2011 - FARA MIRA
03 / 06 / 2011 - CIKGU NAZIR
03 / 06 / 2011 - ROSLIZA
03 / 06 / 2011 - K.ZARINA
03 / 06 / 2011 - KAK ANN
03 / 06 / 2011 - ZAHIRAH
03 / 06 / 2011 - ZAHIR
04 / 06 / 2011 - KAK SUE
04 / 06 / 2011 - BOBO
04 / 06 / 2011 - NOR ANITA
04 / 06 / 2011 - CIKGU NAZIR
04 / 06 / 2011 - IKIN
04 / 06 / 2011 - NASUHA
05 / 06 / 2011 - IRYANI

05 / 06 / 2011 - ROZIHAN
05 / 06 / 2011 - UMI
05 / 06 / 2011 - AZIAN [RTM]
06 / 06 / 2011 - K. IDA
06 / 06 / 2011 - ADY
06 / 06 / 2011 - KAK SHIDA
07 / 06 / 2011 - ILIA
07 / 06 / 2011 - NORANITA
08 / 06 / 2011 - NIK SYAFAZAN
08 / 06 / 2011 - ZOLA
09 / 06 / 2011 - KAK HANILI
09 / 06 / 2011 - KAK MAS
09 / 06 / 2011 - SAMIMAH
10 / 06 / 2011 - NAJMI
10 / 06 / 2011 - FIRDAUS
10 / 06 / 2011 - MCIK YAH
10 / 06 / 2011 - SITI TAWAU
10 / 06 / 2011 - KAK SANIAH
11 / 06 / 2011 - KAK SUE
12 / 06 / 2011 - K.NURUL [JITRA]
12 / 06 / 2011 - ATIE
15 / 06 / 2011 - FARAH
16 / 06 / 2011 - KAK SUE
17 / 06 / 2011 - KAK KIS
17 / 06 / 2011 - KAK TI
17 / 06 / 2011 - FARAH
19 / 06 / 2011 - ILIA
19 / 06 / 2011 - KAK MAS
19 / 06 / 2011 - HAZWANI
19 / 06 / 2011 - AIMI
24 / 06 / 2011 - ATIRAH
25 / 06 / 2011 - PAKMAT
25 / 06 / 2011 - MAS
26 / 06 / 2011 - IZYAN
28 / 06 / 2011 - ZARA
28 / 06 / 2011 - ASMA
30 / 06 / 2011 - Dr RUHAIDA


JULAI
01 / 07 / 2011 - UMI
01 / 07 / 2011 - INTAN [T.WANJAH]
01 / 07 / 2011 - K.MAS [JLN STADIUM]
01 / 07 / 2011 - YANTI
02 / 07 / 2011 - KASTURI
02 / 07 / 2011 - NAJWA
03 / 07 / 2011 - SHAFIZA [UUM]
03 / 07 / 2011 - RINA
12 / 07 / 2011 - IZYAN
12 / 07 / 2011 - ASHRAF [MERGONG]
15 / 07 / 2011 - SUHAILA [CANGLON]
15 / 07 / 2011 - MIRA
21 / 07 / 2011 - NAWAL
22 / 07 / 2011 - SHAFIZA/DIANA
22 / 07 / 2011 - MIRA
22 / 07 / 2011 - SALMIA
22 / 07 / 2011 - ZAMRI
22 / 07 / 2011 - SYA SYAM
28 / 07 / 2011 - SHAFIZA
29 / 07 / 2011 - K.SHAM
29 / 07 / 2011 - JULIANA
30 / 07 / 2011 - SABARINA


OGOS
07 / 08 / 2011 - FARAH
08 / 08 / 2011 - MUNIR
10 / 08 / 2011 - RIS
10 / 08 / 2011 - SHAFIZA
11 / 08 / 2011 - FARAH
13 / 08 / 2011 - KAK SUE
16 / 08 / 2011 - SHAFIZA
17 / 08 / 2011 - MUNIR
18 / 08 / 2011 - HAS LIZA [M.PLDANG]
20 / 08 / 2011 - DILLA
25 / 08 / 2011 - AMNI [LRG SERI]
28 / 08 / 2011 - FARAH
28 / 08 / 2011 - PAKSU
28 / 08 / 2011 - MIRA [KOLA]
29 / 08 / 2011 - KAK YUS
29 / 08 / 2011 - MAZIDAH [OPIS]
29 / 08 / 2011 - IZA
29 / 08 / 2011 - FUZAINI
29 / 08 / 2011 - MUNIRAH
29 / 08 / 2011 - ROZANA
29 / 08 / 2011 - ZURINA/HARINA
29 / 08 / 2011 - MAKTAM

SEPTEMBER
02 / 09 / 2011 - SUMAIYAH [TOL AS SEL]
02 / 09 / 2011 - RAZLINA/NA RAUNA
02 / 09 / 2011 - NISA SEDAKA
02 / 09 / 2011 - YANTI
02 / 09 / 2011 - JAIHASRA
05 / 09 / 2011 - SYAFINAZ
08 / 09 / 2011 - FARAH
08 / 09 / 2011 - Dr. RUHAIDA
09 / 09 / 2011 - MIRA
10 / 09 / 2011 - ROZAINA [TAJAR]
10 / 09 / 2011 - ZURINA [A. BUKIT]
11 / 09 / 2011 - ZURINA [A. BUKIT]
14 / 09 / 2011 - NIZAM
15 / 09 / 2011 - NORAKMAL HAYATI
15 / 09 / 2011 - PAKSU
16 / 09 / 2011 - INTAN
16 / 09 / 2011 - ATIKAH
17 / 09 / 2011 - ZA
17 / 09 / 2011 - ZAKI
17 / 09 / 2011 - FARIHANA [T.MARINA]
17 / 09 / 2011 - SHAFIZA
17 / 09 / 2011 - IDA
18 / 09 / 2011 - MUNIR
19 / 09 / 2011 - MUNIR
21 / 09 / 2011 - HASLINA [T.CENGAI]
22 / 09 / 2011 - SITI SHAHIDA [HOSPITAL]
23 / 09 / 2011 - KAK SHAH
23 / 09 / 2011 - SITI SHAHIDA[TESCO]
23 / 09 / 2011 - SHUHADA [LANGGAR]
24 / 09 / 2011 - ZAIDA
25 / 09 / 2011 - MAZIDAH
26 / 09 / 2011 - MZAIDAH
29 / 09 / 2011 - KAK FAIZI
30 / 09 / 2011 - MIRA
30 / 09 / 2011 - MEN

OKTOBER
01 / 10 / 2011 - MASLINA
01 / 10 / 2011 - NORA'IZA
01 / 10 / 2011 - PAKLONG
06 / 10 / 2011 - CIKGU HASNI
06 / 10 / 2011 - IEDA
07 / 10 / 2011 - NIZA
07 / 10 / 2011 - ZARA
07 / 10 / 2011 - KAK ZAH
07 / 10 / 2011 - ROHARAIZA
08 / 10 / 2011 - NORANIZA
09 / 10 / 2011 - KAK TI
10 / 10 / 2011 - SYARAFINA
10 / 10 / 2011 - KAS
14 / 10 / 2011 - AMNI WARDINA
14 / 10 / 2011 - KAK ITA
16 / 10 / 2011 - NORA'IZA
25 / 10 / 2011 - DIANA
25 / 10 / 2011 - ZAN
28 / 10 / 2011 - HAFIZ
28 / 10 / 2011 - AZIAN
28 / 10 / 2011 - NABILA
29 / 10 / 2011 - KAK WATI
29 / 10 / 2011 - AMY
29 / 10 / 2011 - KAK NIK

NOVEMBER
03 / 11 / 2011 - UMI
03 / 11 / 2011 - MUNIR
05 / 11 / 2011 - HANIM/ODAH
05 / 11 / 2011 - SYAKILLA
08 / 11 / 2011 - SUE TMN WIRA
08 / 11 / 2011 - NUSRAH
10 / 11 / 2011 - EDA [MERGONG]
10 / 11 / 2011 - SUE TMN WIRA
11 / 11 / 2011 - MUNA
11 / 11 / 2011 - AIMI
12 / 11 / 2011 - SYAKILLA
13 / 11 / 2011 - MASLYNA
16 / 11 / 2011 - ADILA[SK. S.NYONYA]
18 / 11 / 2011 - ODAH
18 / 11 / 2011 - SAIFUL
19 / 11 / 2011 - KAK SUE
19 / 11 / 2011 - ATIKAH
19 / 11 / 2011 - KAK SUE
19 / 11 / 2011 - HIDAYAH
19 / 11 / 2011 - WANI
20 / 11 / 2011 - IRYANI
20 / 11 / 2011 - ZIRA
20 / 11 / 2011 - ATIKAH
22 / 11 / 2011 - KAK HANILI
23 / 11 / 2011 - AZIAN
24 / 11 / 2011 - SHAHROM
25 / 11 / 2011 - FARAH
25 / 11 / 2011 - AMIRA
25 / 11 / 2011 - AIN
26 / 11 / 2011 - HIDAYAH
26 / 11 / 2011 - SYAFINI
26 / 11 / 2011 - KUSYAIRI
27 / 11 / 2011 - FARHANA [T. NURI]
27 / 11 / 2011 - WAN [AL.MERAH]
28 / 11 / 2011 - KHAIRUL NAJMI
29 / 11 / 2011 - ASRI
29 / 11 / 2011 - ROSMARNI
30 / 11 / 2011 - MUNA

DISEMBER
01 / 12 / 2011 - MUNA
01 / 12 / 2011 - DIANA
02 / 12 / 2011 - MUNA
02 / 12 / 2011 - ASMA
02 / 12 / 2011 - KAK LIZA
03 / 12 / 2011 - INTAN
07 / 12 / 2011 - SYARINI
07 / 12 / 2011 - AISYAH
08 / 12 / 2011 - K.KIS
08 / 12 / 2011 - ILA
08 / 12 / 2011 - ELY
09 / 12 / 2011 - SAKINAH
09 / 12 / 2011 - MIRA JITRA
09 / 12 / 2011 - IRYANIE
09 / 12 / 2011 - UMI
09 / 12 / 2011 - SITI SARAH
10 / 12 / 2011 - K.KIS
10 / 12 / 2011 - INA
10 / 12 / 2011 - LINDA
10 / 12 / 2011 - NABIHAH
11 / 12 / 2011 - KARTHINI
11 / 12 / 2011 - ILA
16 / 12 / 2011 - SUHAILA [SG.BARU]
17 / 12 / 2011 - SUE
17 / 12 / 2011 - KUSYI
18 / 12 / 2011 - AZIAH
19 / 12 / 2011 - HIDAYAH
20 / 12 / 2011 - KUSYI
20 / 12 / 2011 - INTAN
21 / 12 / 2011 - KUSYI
22 / 12 / 2011 - KUSYI
22 / 12 / 2011 - HIDAYAH
22 / 12 / 2011 - KAK ANN
23 / 12 / 2011 - MELIA
23 / 12 / 2011 - KUSYI
23 / 12 / 2011 - K.ZURINA
23 / 12 / 2011 - EZANI WAWA
23 / 12 / 2011 - WAWA
23 / 12 / 2011 - FIFI
24 / 12 / 2011 - N.HIDAYAH
24 / 12 / 2011 - NADIRAH
24 / 12 / 2011 - KUSYI
24 / 12 / 2011 - HASNI
24 / 12 / 2011 - SURAYA
24 / 12 / 2011 - AMALINA
25 / 12 / 2011 - KAK HANIM
25 / 12 / 2011 - KAK SHAH
27 / 12 / 2011 - HASLIZAWATI
31 / 12 / 2011 - ANIM

3TIER CASCADE CAKE...KAK NIK

27 Disember 2011

3 tier cascade type wedding cake... berserta sejambak bunga meja dan stand cake...
RM 200 - KEK
RM20 - SEWA STAND CAKE
(kek sponge saiz 7" + 8" + 9" )
Untuk tempahan sila book date coz stand hanya ada 1 set...1st come 1st serve...tq

KEK-KEK IMAGE...

Kek birthaday barbie...tq Paklong
Tq Umi..
Tq Makjang
Tq .. Za Tmn Aman.
Tq..Shafiza...

PUDING DAN STRAWBERI...INTANTq ye Intan sudi order Choc dipped strawberry 100pcs dan puding pelangi..untuk jamuan makan-makan...tq

CUPPIES...ATIKAH

Atikah order 9 pcs cupcake penuh dengan fresh fruits.....tq....sudi order

KEK HANTARAN...NABILA

05 Disember 2011

Cik Nabila order kek hantaran fondant tema pink deco mcmner pun xpa..nak bentuk segi empat dan icing rolled fondant.....tq ye..harap puas hati..

2 TIER...FARIHANA

26 November 2011

Kek 2 tier choc moist with full fresh strawberry dan grape ni order daripada Cik Farihana...delivery ke rumah sedaranya di Taman Marina Kuala Kedah... Farihana bgtau dia sempat nak possing/potong kek ni coz sedar2 dah di makan oleh kaum kerabat dia.....sapa taktau..tapi biasa la majlis kenduri..ramai yang tengok..Kesian Farihana...apapun tq ye...

KEK HANTARAN...IDA UUM


Ida dari UUM nak kek hantaran tema merah dan putih, so, go on je la macam deco yang sediada tu...nama pun juai produk...walaupun sama tapi berbeza customer...harap berpuashati ye...tq..

KEK COKLAT...PAKSU

Paksu nak order kek coklat untuk kek anniversary depa..sweetnya coz wife tgh pregnant..celebrate dengan kek love shape, tq na..

KEK HANTARAN...HAYATI

Hayati order nak kek 2 kg dengan image untuk hantaran..nak deco macamme pun xpa..so, letak bunga pink dan edible image...besar gak kek ni untuk hantaran...yati kata anak-anak buah ramai...huhuuuu..dah tengok mesti nak makan...kan...tq ye.....

SET HANTARAN...NIZAM

En. Nizam order nak kek set cup&cake hantaran...dengan tema pink putih...icing fondant dan gumpaste flower..tq ye En. Nizam..

KEK HANTARAN...ZURINA

24 November 2011

Kek hantaran ni order dari Zurina Anak Bukit.. tema pink dan purple...icing steam buttercream....tq ye sudi order banyak dengan blog ni....harap berpuas hati....

KEK 2 TIER...ZURINA

Zurina dari Anak Bukit order kek untuk wedding day nya..satu hantaran dan satu lagi kek ni 2 tier 7" kek + 25 pcs cuppies + 3 goblet...tema pink+purple..tqvm Zurina...

KEK BESDAY...ROZAINA

Rozaina dari Tajar nak order kek coklat untuk besday gurl...letak image upinipin...deco simple....tq ye

3TIER STACK CAKE...MIRAMira IPK order untuk kawannya kek stack 3 tier dengan 50pcs cuppies...tema silver, hitam dan putih....kek plak letak atas stand bulat...harap kawan Mira ni berpuashati ye......tq..

KEK...UMI


Kek-kek ni order dari umi untuk makan-makan...2 kg deco simple-simple ja....tq

2 TIER...KAK TI

23 November 2011

Kak Ti nak kek 2 tier tema merah dan putih untuk wedding jiran dia..so, deco macam biasa ja laa...tq ye..

CUPCAKE HANTARAN...RAUNA

Na Rauna order cuppies untuk hantaran tema pink dan putih...untuk bertunang...nak sample mcm dalam blog..tapi deco ubah skt..tq ye...

KEK HANTARAN...NISA

Nisa dari Sedaka order kek coklat love shape untuk hantaran..katanya deco simple2 je kek tu...so, penuh gak la bunga atas kek walaupun simple...huhuuu..harap Nisa berpuas hati ye..tq

KEK HANTARAN...JAIHASRA

Kek steam buttercream tema merah ni order oleh Jaihasra jugak..untuk hantaran...tq ye sudi order...

SET HANTARAN...JAIHASRA

Jaihasra order kek hantaran cupdankek nih..tema biru dan ada lace fondant...tqvm sudi order banyak dengan saya..

DOORGIFT...RAUNA

Nama FB dia Na Rauna..sedapnya nama..order gift untuk cupcake nak sweet je mcm nih... saiz S, icing fondant deco love tema pink merah...individual casing..memang comel dan sweet ja bila tgk...tq ye....

KEK HANTARAN...FUZAINI

22 November 2011


Untuk ke dua-dua kek ni order dari Fuzaini...nak satu kek coklat moist deco gumpaste flower tema merah dan satu lagi tema pink kek steam buttercream....banyak gak cik Fuzaini ni order..tq ye...

KEK COKLAT...MAKTAM

Kek coklat dihias strawberry ni order dari maktam untuk raya ari tu...tq maktam..

KEK STRAWBERRY...MAKTAM

Kek order dari Maktam untuk jamuan anak-anaknya balik ke kampung pada raya lalu..huuu..lewat entry ni sebenarnya...tq ye maktam..

KEK BESDAY...KAK YUS

Kak Yus pun order kek besday gak nak deco fresh strawberry dan lilin no.11.....2 kg kek span strawberry..tqvm sudi order banyak dengan blog nih..tq

KEK BESDAY...ROZANA

Kek coklat lembab deco upin ipin ni order oleh Rozana..hias fresh peach dan machito cherry dan candies, tq ye

KEK BESDAY...IZA

Iza juga order sebiji kek image Ben10 untuk besday someone...pick up sekali dengan kek-kek lain untuk Raya ari tu..tq Iza..

KEK BUAH...IZA


yang ni plak order dari Iza..2 pcs fruit cake jugak untuk Raya...tq yee..

KEK BUAH DAN BROWNIES..KAK YUS

16 November 2011


Kak YUS dari KL nak balik kampung..so, dia call nak order kek....untuk makan-makan raya dan besday..ni untuk raya nye...cheese brownies dan kek buah....tq kak YUS.....

CUPCAKE HANTARAN...FUZAIMI

Fuzaimi nak 9pcs cuppies untuk hantaran...cuppies ni baru jak kuag petiais..huhuuu...berkilat plak..tq ye..

KURMA COKLAT...SHAFIZA

Kali ni plak, Shafiza UUM order nak 10pcs / box..kurma celup chocolate untuk gift dengan biskut raya...30box sumenya...tq Shafiza...banyak dah order..

VIP DOORGIFT...MAZIDAH

15 November 2011


Pn. Mazidah...call nak order untuk VIP Doorgift...ada opismate dia nak...so, tema hijau..individual casing square type....harap2 suka noo......tq ye..

Rizaida Home Bakery Copyright © 2009 Designed by Ipietoon Blogger Template for Bie Blogger Template Vector by DaPino